(தொகுப்பு – 1) – திருமுருகன் திருப்புகழ் பாராயண குழு

பாடியவர்
ஆடிட்டர் அருளிசைமணி திரு.சுப.மெய்யப்பன்

Key Board இசை :
திருமதி அலமேலு மெய்யப்பன்

செக்காலை, காரைக்குடி