திருப்புகழ் பாடல்கள் எண் வரிசைப் பட்டியல் (பதம் பிரித்தது)

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –