திருவையாறு. மீ. சேவுகன்செட்டி

உள்ளமதில் நலங்கூட
{With Lyrics}
ஓம் சக்தி பிரத்யங்கிரா தேவி
{With Lyrics}
நல்லதே நடக்கும் முருகா
{With Lyrics}
ஆலவாய் சொக்கநாதர் பதிகம்
{With Lyrics}
சரணம் முருகையா
{With Lyrics}
கோட்டூர் மந்திக்கருப்பர் பதிகம்
{With Lyrics}
கோட்டூர் நயினார் பதிகம்
{With Lyrics}
வேல் வேல் வேல் முருகா வேல்
{With Lyrics}
வெள்ளையப்ப செட்டியார் உள்ளம் கொண்ட பக்தியால்
{With Lyrics}
ஐயா கணபதி வருவாயே
{With Lyrics}
மீனாட்சி அம்மன் பதிகம்
{With Lyrics}
கோட்டூர் சௌந்தரநாயகி அம்பாள் பதிகம்
{With Lyrics}