அருணகிரிநாதர் இயற்றியது

பாடல்கள் பட்டியல்
திருப்புகழ் பாடல்கள் எண் வரிசைப் பட்டியல் மற்றும் பதம் பிரித்தது
கந்தர் அநுபூதி
மயில் விருத்தம்
மயில் விருத்தம் – பதம் பிரித்தது
வேல் விருத்தம்
வேல் விருத்தம் – பதம் பிரித்தது
சேவல் விருத்தம்
சேவல் விருத்தம் – பதம் பிரித்தது
கந்தர் அந்தாதி
வளரும்
குன்றக்குடி சண்முகநாதனுக்கு, அரோகரா!
பழனி தண்டாயுதபாணிக்கு, அரோகரா!
ஓம் ஸ்ரீ மஹா காள கருப்பண்ண சுவாமியே நம:

Leave a Reply