Nirai isai kudam

NIRAI ISAI KUDAM

Nirai isai kudam

விநாயகர் அகவல் – ஔவையார்NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)


Singer : Akila Natesan
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

தையல்நாயகி பாமாலைNIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)


Singer : Akila Natesan
Poet : “Sivalpuri” Singaram
Editor : Bharane Chidambaram

Description : Vishalakshi Meyyappan

வள்ளி தாலாட்டு – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

வந்தான் கருப்பன் விளையாட NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ஸ்ரீ கோட்டையம்மன் துதி NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Devakottai M. Rajendiran
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – விநாயகர் காப்பு – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – மாதவன் சீதரன் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – மாலினி கபாலினி மனோன்மணி – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – மாசக்தி கௌமாரி மாதங்கி – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – மூவர்க்கும் தேவர்க்கும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – நோக்கும் திசைதோறும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – பனிதங்கு நிலவு போல் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – பிரயார் சடைப்பித்தன் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – சீரார் பெருந்துறையில் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – சிந்தூரம் குங்குமம் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – தேறாத கவியெனினும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – வானமும் பூமியும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – வரம்பற்ற ஆற்றல் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – ஆயிரம் இதழ்கொண்ட – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – பொன்னும் நீ நான் தேடும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – என்ன கவி பாடினால் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – காற்றை படைத்தவள் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – நெற்றியில் நீதந்த – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – கொற்றத் தமிழ்க்கம்பன் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – நாள் என்றும் கோள் என்றும் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – கற்பூர சோதியில் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – சரவணா சண்முகா – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

ராஜேஸ்வரி பாமாலை – கற்பூர சோதியில் – NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Editor : Bharane Chidambaram
Description : Vishalakshi Meyyappan

கோளறு திருப்பதிகம் – திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் – இரண்டாம் திருமுறை NIRAI ISAI KUDAM

பாடல் வரிகள் (Click Here)

Singer : Akila Natesan
Poet : Ku. Se. Ramasamy
Description : Vishalakshi Meyyappan

Leave a Reply